رنده چوب مدل استنلی تیغ 45 میلیمتری CHAND

رنده چوب مدل استنلی تیغ 45 میلیمتری CHAND مدل JN 314
ویژگی های محصول:
 • طول رنده:215 میلیمتر
 • طول تیغه برش:45 میلیمتر
 • وزن:تقریبا یک کیلوگرم
 • برند:CHAND
 • تیغ یدکی برای خرید:با کد JN227 موجود است
 • ساخت:هند
دسته‌بندی‌ها: ,

تماس بگیرید!

 • تضمین بهترین قیمت بازار
 • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
 • اصالت کالاها از برترین برندها
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

رنده چوب مدل استنلی تیغ 45 میلیمتری CHAND مدل JN 314

رﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺪن درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻗﺖ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. رﻧﺪه ﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و دﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﮐﺶ ﭼﺪن ﻧﯿﮑﻞ دار ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﯿﻐﻪ و ﺑﺮاده ﺷﮑﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ) ﮐﻼﻫﮏ آﻫﻨﯽ ﭘﺸﺘﯽ( از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﯿﻐﻪ در ﮐﻮره ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه

ﺷﺪه اﻧﺪ وﺑﺎ ﻻك ﺟﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از زﻧﮓ زدﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﺷﻮد. دﺳﺘﻪ و  ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺎف ﻧﻘﺮه اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در رﻧﺪه ﭼﻮب ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ 60 اﻟﯽ 61 راﮐﻮل ﺣﺮارت دﯾﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ زاوﯾﻪ 28 درﺟﻪ ﺷﯿﺒﺪار

ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﯿﻐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. رﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ    واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر اﺳﺖ.ﺷﻤﺎره 3 و 4 ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﺪه آل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻤﺎره 5 ﺑﺮاي زﺑﺮﺳﺎزي و ﺷﻤﺎره 6 ﺑﺮاي ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮي رﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻐﻞ دوراه ﺷﻤﺎره 10 و 33 و 78 ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎره

10 ﮐﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺎز دارد و ﺗﯿﻐﻪ آن ﺗﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪﻧﻪ اش ﮐﺎﻣﻼ وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎره 33 در ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﮐﻤﺪﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رنده چوب مدل استنلی تیغ 45 میلیمتری CHAND”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت