رنده چوب زبر تراش با تیغ ۵ سانتی CHAND

رنده چوب زبر تراش با تیغ 5 سانت کد JN 305
ویژگی های محصول:
 • طول تیغ براده برداری:50 میلیمتر
 • دنده براده برداری چوب:زبر تراش
 • طول:335میلیمتر
 • مارک:CHAND
 • وزن تقریبی:2/2 کیلوگرم
 • ساخت:هند
 • تضمین بهترین قیمت بازار
 • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
 • اصالت کالاها از برترین برندها
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

تماس بگیرید!

رنده چوب زبر تراش با تیغ ۵ سانت کد JN 305 مارک  CHAND

رﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺪن درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻗﺖ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. رﻧﺪه ﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و دﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﮐﺶ ﭼﺪن ﻧﯿﮑﻞ دار ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﯿﻐﻪ و ﺑﺮاده ﺷﮑﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ) ﮐﻼﻫﮏ آﻫﻨﯽ ﭘﺸﺘﯽ( از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﯿﻐﻪ در ﮐﻮره ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه

ﺷﺪه اﻧﺪ وﺑﺎ ﻻک ﺟﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از زﻧﮓ زدﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد. دﺳﺘﻪ و  ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺎف ﻧﻘﺮه ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در رﻧﺪه ﭼﻮب ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ ۶۰ اﻟﯽ ۶۱ راﮐﻮل ﺣﺮارت دﯾﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ زاوﯾﻪ ۲۸ درﺟﻪ ﺷﯿﺒﺪار

ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﯿﻐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. رﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ    واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر اﺳﺖ.ﺷﻤﺎره ۳ و ۴ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﺪه آل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻤﺎره ۵ ﺑﺮای زﺑﺮﺳﺎزی و ﺷﻤﺎره ۶ ﺑﺮای ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮی رﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﻐﻞ دوراه ﺷﻤﺎره ۱۰ و ۳۳ و ۷۸ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎره

۱۰ ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﺑﺎز دارد و ﺗﯿﻐﻪ آن ﺗﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺪﻧﻪ اش ﮐﺎﻣﻼ وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎره ۳۳ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﮐﻤﺪﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رنده چوب زبر تراش با تیغ ۵ سانتی CHAND”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت